Training Procesregie

Training Procesregie

Actief aan het werk met de methodiek van procesmanagement en word je bewust van jouw stijl als procesregisseur.

Van afzonderlijke belangen naar een gezamenlijke aanpak

Beleid wordt tegenwoordig niet alleen binnen de gemeentehuizen (provinciehuizen, etc.) gemaakt. Steeds vaker nemen groepen inwoners het initiatief om iets ‘voor elkaar’ te krijgen. Ook komt beleid vaak tot stand in samenwerking met andere publieke of private organisaties. 

Procesregie: verbinding tussen ‘buiten’ en ‘binnen’

Van de overheidsadviseur wordt steeds meer verwacht dat gelijk naar binnen en buiten wordt gekeken.

Buiten
Wat is nodig in de samenleving? Wat is het gewenste maatschappelijk effect (de “opgave”), welke actoren zijn daarmee verbonden en hoe kan het effect bereikt worden?

Binnen
Wie zijn intern nodig om daaraan bij te dragen? Hoe verbind je de interne domeinen (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) met het externe doel?

Voor de adviseur die hiervoor wordt ingeschakeld betekent dit een andere rol dan beleidsadviseur, namelijk die van procesregisseur. Een rol die vraagt om andere vaardigheden.

Waar ga je mee aan de slag in deze training

In deze training ga je actief aan het werk met de methodiek van procesmanagement en leer je je bewust te zijn van jouw stijl als procesregisseur.

Regisseren van processen speelt wanneer veel partijen betrokken zijn. Dat brengt soms onvoorspelbaar gedrag met zich mee. Ook wordt procesregie ingezet bij complexe vraagstukken en besluitvormingsprocessen. Dus ook bij samenwerking tussen de overheid met maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Met procesregie bereik je doelen door besturing of beïnvloeding van het netwerk en de omgeving. Draagvlak en haalbaarheid moeten in balans blijven. Dit vraagt een voortdurende afweging tussen het verbeteren van de inhoud van het initiatief en het verbinden van partijen daaraan. Vertrouwen op de inbreng van de betrokken actoren staat hierbij voorop. Samen ontwikkel je ideeën.

Om succesvol te kunnen opereren heb je als procesregisseur een breed palet aan interventietechnieken in je gereedschapskist. Vanwege de afstemming met veel verschillende partijen met diverse belangen is het belangrijk dat je zeker en flexibel in je managementstijl bent. Het liefst word je gezien als onafhankelijk van het idee/initiatief; de inhoud is immers niet van jou.

Wanneer doe je mee?

Deze training is bedoeld voor jou als je beleidsmedewerker of -adviseur bent.

In je werk gaat het steeds vaker om samenwerking en verbinding als basis voor een gedragen gezamenlijke aanpak En jouw rol daarin is dit proces te begeleiden en/of te faciliteren.

Met wat dat allemaal concreet voor je werk betekent ga je aan de slag in deze training.

Thema’s


Theorie van procesmatig werken

  • Methodiek: procesregie, krachtenveldanalyse, netwerkanalyse en invloed zonder macht;
  • Wanneer in te zetten: praktijkvoorbeelden

Procesregisseur, inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling

  • Positionering: scheiding van inhoud en proces
  • Vaardigheden van de procesregisseur
  • Procesregisseur, inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling
  • De organisatie: wat moet er in de organisatie gebeuren om procesregie succesvol te laten zijn
  • Politiek bestuurlijk: de positie van raad en college
Groepsgrootte en trainer

Groepsgrootte en trainer

De trainer is Wilco van Egmond. Wilco heeft veel ervaring in het werken bij gemeenten en provincies als interim-manager, gemeentesecretaris, adviseur en trainer. 

LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/wilcovanegmond/ 

De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers. 

De training is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. 

Schrijf je hier nu in voor de training

Meer informatie aanvragen

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  • Ervaren en up-to-date
  • Laagdrempelig en deskundig
  • Praktijkgericht en praktisch
© Copyright Vitale Overheid 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen