Workshop Procesmanagement

Workshop Procesregie: verbinding tussen ‘binnen’ en buiten’ 

Beleid wordt tegenwoordig niet alleen binnen de gemeentehuizen (provinciehuizen, etc.) gemaakt. Steeds vaker nemen groepen inwoners het initiatief om iets ‘voor elkaar’ te krijgen. Of het nu gaat om het vergroten van de verkeersveiligheid in de wijk of de kern, de aanleg van een speeltuin, het in eigen beheer nemen van openbaar groen of iets anders dat men gerealiseerd wil zien, het startpunt ligt in de samenleving en niet in bij de overheid. In de meeste gevallen wenden de inwoners zich wel tot de overheid met de vraag om ondersteuning. Hierdoor is ook (nog steeds) noodzakelijk dat politiek-bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt.

Van de overheidsadviseur wordt steeds meer verwacht dat gelijk naar binnen en buiten wordt gekeken.

 • Buiten: wat is nodig in de samenleving? Wat is het gewenste maatschappelijk effect (de “opgave”), welke actoren zijn daarmee verbonden en hoe kan het effect bereikt worden?
 • Binnen: wie zijn intern nodig om daaraan bij te dragen? Hoe verbind je de interne domeinen (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) met het externe doel?

Voor de adviseur die hiervoor wordt ingeschakeld betekent dit een totaal andere rol, namelijk die van procesregisseur. Een rol die andere vaardigheden vereist dan de rol van beleidsadviseur.

Wat ga je doen in deze workshop?
In deze training ga je actief aan het werk met de methodiek van procesmanagement en leer je je bewust te zijn van jouw stijl als procesregisseur. Regisseren van processen speelt vaak een rol wanneer veel partijen betrokken zijn. Dat kan soms onvoorspelbaar gedrag met zich meebrengen Ook wordt de methodiek ingezet bij of complexe vraagstukken en besluitvormingsprocessen. Dit ondervinden we zowel bij de overheid, maatschappelijke organisatie en bij bedrijven.

De filosofie van procesregie is besturing of beïnvloeding van netwerk en omgeving om doelen te bereiken. Draagvlak en haalbaarheid moeten in balans blijven. Dit vraagt een voortdurende afweging tussen het verbeteren van de inhoud van het initiatief en het verbinden van partijen daaraan. Vertrouwen op de inbreng van de betrokken actoren staat hierbij voorop. Samen ontwikkel je ideeën. Om succesvol te kunnen opereren heeft een procesregisseur een breed palet aan interventietechnieken in zijn gereedschapskist. Hij/zij is in staat om flexibel te zijn in managementstijl en moet het liefst onafhankelijk van het idee/initiatief worden gezien.

Voor wie is deze workshop bedoeld?
Deze workshop is bedoeld voor jou als je beleidsmedewerker of -adviseur bent. Jouw gemeente krijgt steeds vaker te maken met initiatieven vanuit de samenleving. Jij wordt dan
ingeschakeld om deze inwoners te ondersteunen en het proces te begeleiden. Wat dat betekent leer je in deze training.

 

Thema’s waarmee we aan de slag gaan
Theorie van procesmatig werken

 • Aanleiding (historische context, huidige stand van zaken en uitdagingen voor de komende jaren, relevantie bij een meer participatieve wijze van werken)
 • Theoretisch kader (de theorie nader uitgewerkt): procesregie, krachtenveldanalyse, netwerkanalyse en invloed zonder macht.

Procesregisseur, inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling

 • Positionering (inhoud versus proces)
 • Competenties van de procesregisseur
 • Handvatten voor het opstellen van een eigen ontwikkelplan
 • Procesregisseur, inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling
 • De organisatie (wat moet er in de organisatie gebeuren om procesregie succesvol te laten zijn)
 • Politiek bestuurlijke component van procesregie (hoe zijn raad en college hierin gepositioneerd?)
 • Ontwikkeling van een eigen plan van aanpak

 

 

Kennismaken?

Neem contact op

Over Vitaleoverheid

De samenleving ontwikkelt zich met steeds meer snelheid. Hierdoor verandert ook het werken binnen de overheid. Wie niet vitaal is, wie niet (mee)beweegt, staat stil. Vanuit eigen kennis, ervaring en passie ondersteunt de Vitale Overheid overheidsinstanties bij deze ontwikkelingen.

Contactgegevens

Vitale Overheid
Postbus 866
9400 AW Assen
info@vitaleoverheid.nl
Tel: +31650266175
Tel: +31651930543