Training Omgaan met dilemma’s

Training Omgaan met dilemma’s

Werken binnen de overheid is werken in een complexe omgeving. Bij onderwerpen speelt vaak een veelheid aan belangen. Van alle kanten dienen zich mogelijke dilemma’s aan.

Gewikt en gewogen

Werken binnen de overheid is werken in een complexe omgeving. Bij onderwerpen speelt vaak een veelheid aan belangen. Wordt gewerkt op basis een normenkader dat in regelgeving is vastgelegd en vindt afweging vaak plaats in het licht van politieke ambities. Van alle kanten dienen zich mogelijke dilemma’s aan.

Medewerkers bij de overheid werken in twee verschillende (basis-) rollen: adviseren en uitvoeren. Dilemma’s komen voor in beide rollen. Het is niet de vraag of er dilemma’s zijn maar vooral hoe er mee om wordt gegaan.

Voorbeelden van dilemma’s kunnen bijvoorbeeld zijn keuzes tussen handhaving van (wettelijke) regels enerzijds en onevenredig nadelige consequenties voor burgers bij toepassing van die anderzijds (vergelijk de Toeslagenaffaire). Of een keuze tussen het volgen van interne regels van de gemeente en mogelijk nadelige consequenties voor overheden (bijv. bij inkoopprocedures).

Lang niet altijd komen dergelijke dilemma’s boven tafel. Om betrouwbaar en effectief te werken is het van belang dat bij dilemma’s alle relevante omstandigheden in beeld worden gebracht zodat hierover een afweging kan worden gemaakt. Het gaat niet om het vermijden van ‘pijn’ of risico’s. Het gaat er juist om dat ook in gevallen dat het ‘schuurt’ afwegingen worden gemaakt dit recht doen aan de specifieke situatie.

Inhoud van de workshop

In deze workshop gaan de deelnemers aan de hand van praktische (eigen) casuïstiek in op dilemma’s in het werk. We bieden een overzichtelijk stappenplan aan de hand waarvan dilemma’s worden herkend en kunnen worden voorgelegd (ter besluitvorming). Centrale elementen in dit stappenplan:

1. Inventarisatie

Het in beeld brengen van de context. Hierbij worden de belangen en relevante regels in beeld gebracht zodat deze kunnen worden voorgelegd aan de beslissingsbevoegde (politiek/bestuurlijk of ambtelijk);

2. Argumentatie, afweging en conclusies

Het dilemma wordt voorgelegd aan degene die hierover een beslissing moet nemen. Hierbij worden de relevante afwegingscriteria voorgelegd aan de hand van publieke, organisatorische, professionele en persoonlijke waarden;

3. Persoonlijk perspectief

Dilemma’s zijn niet alleen zakelijk. Vaak raken ze betrokken medewerkers ook persoonlijk.

Opbrengsten

Deelnemers zijn zich meer bewust van dilemma’s in hun eigen werk en hebben concrete handvatten om er in hun eigen praktijk voor te zorgen dat dilemma’s worden geïnventariseerd en afgewogen. Met deze wijze van werken wordt een standaard wijze van werken ‘neergezet’ voor de hele gemeente wat bijdraagt aan de (verdere) ontwikkeling van de gemeente zowel in de aansluiting met de inwoners als voor de effectiviteit van handelen.

 

Trainer en groepsgrootte

Trainer en groepsgrootte

Wilco van Egmond.
Mentor, trainer, adviseur, interim-manager met 30 jaar ervaring binnen de overheid.

De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Schrijf je hier nu in voor de training

Meer informatie aanvragen

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  • Ervaren en up-to-date
  • Laagdrempelig en deskundig
  • Praktijkgericht en praktisch
© Copyright Vitale Overheid 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen