Versterking interne samenwerking

De samenleving wordt steeds meer een netwerksamenleving. Maatschappelijke issues worden steeds vaker ‘aangekaart’ via netwerken, bijvoorbeeld op het internet. Daar komen buurtproblemen naar buiten en verenigen mensen zich rond maatschappelijke thema’s. Denk aan duurzaamheid of specifieke belangen van bijv. fietsers of ruiters. De overheid bevindt zich in een transitiefase die gelijke tred houdt (of zou moeten houden) met deze ontwikkelingen.

Voor de overheid ligt hier een uitdaging: aansluiting vinden en behouden bij deze netwerken. De vragen vanuit de samenleving vragen om een flexibele meestal multidisciplinaire samenwerking binnen de overheid. De traditionele organisatiestructuur past daar niet meer bij. Het is noodzakelijk om samen te werken over afdelings- en teamgrenzen heen. Inhoud is niet meer leidend in de beantwoording van vragen. Het gaat steeds meer om samenwerkingsvragen met interne en externe partijen waarin inhoudelijke afwegingen in overleg worden gemaakt.

Deze ontwikkelingen beïnvloeden de werkwijze in de organisatie. En zeker ook in de relatie tussen organisatie en bestuur/politiek. Binnen organisaties gaat het vaak om taken, rollen en verantwoordelijkheden, maar voor politiek en bestuur speelt de ‘strijd’ tussen de traditionele representatieve en de participatieve democratie een grote rol. In projecten die in co-creatie tot stand zijn gekomen met belanghebbenden heeft een gemeenteraad (of provinciale staten, Algemeen Bestuur, etc.) niet echt meer ruimte om invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid. Formeel natuurlijk wel. Maar moreel ook? Dit vraagt om andere manieren van werken en sturen.

Samenwerking binnen de overheid betekent samenwerken binnen het krachtenveld politiek, bestuur, ambtelijke organisatie en samenleving. Vitale Overheid levert hierin dienstverlening op maat. Onze inzet kan bestaan uit:

  • Analyse en advies;
  • Procesbegeleiding (bijv. bij implementatie van opgave gestuurd werken en/of programmasturing);
  • Training/coaching bij implementatie van nieuwe werkwijzen

Kennismaken?

Neem contact op

Over Vitaleoverheid

De samenleving ontwikkelt zich met steeds meer snelheid. Hierdoor verandert ook het werken binnen de overheid. Wie niet vitaal is, wie niet (mee)beweegt, staat stil. Vanuit eigen kennis, ervaring en passie ondersteunt de Vitale Overheid overheidsinstanties bij deze ontwikkelingen.

Contactgegevens

Vitale Overheid
Postbus 866
9400 AW Assen
info@vitaleoverheid.nl
Tel: +31650266175
Tel: +31651930543