Training Strategisch professional in je netwerk

Training Strategisch professional in je netwerk

Wisselende opdrachten in steeds nieuwe complexe krachtenvelden. Dat kenmerkt de dagelijkse agenda van veel publieke professionals. In drie dagen inspiratie en handvatten om verder door te groeien.

Flexibel meebewegen met resultaat

De plek van de overheid in de samenleving beweegt mee met de ontwikkeling in de maatschappij.
In de jaren 70 van de vorige eeuw was de samenleving overzichtelijk en maakbaar. Voorzieningen van de wieg tot het graf. De overheid die daarvoor zorgde.

Nu opereert de overheid in een complexe omgeving waarin ze met publieke en private partners samenwerkt om doelen verwezenlijken.

Daarin vervult de overheid verschillende rollen.
Dit heeft invloed op de overheidsorganisaties. In deze organisaties kan niet langer alleen met bureaucratische op ‘sturing en beheersing’ gebaseerde constructies worden gewerkt. Steeds vaker is maatwerk nodig waarvoor specifieke (meerlaagse) samenwerkingsvormen worden ingericht. Dit betekent dat je de wijze van werken laat afhangen van datgene wat je wilt bereiken.

Centraal thema

Inhoud bepaalt vorm. De werkelijkheid weigert zich per definitie te plooien naar de door ons gekozen (organisatie-) indeling. Elk opgave vraagt om een eigen vorm van samenwerking.

Vaak is een uitgekiende mix van werkwijzen noodzakelijk. Alles is maatwerk. Om het hoofd te bieden aan de complexiteit van de omgeving is het noodzakelijk dat je als (strategisch) adviseur werkt vanuit een duidelijk perspectief op de rol van de overheid in de concrete situatie. Om op basis daarvan te komen tot een bijpassende aanpak. 

Wanneer doe je mee?

Je werkt als strategisch adviseur of hebt de ambitie om daarnaartoe te groeien. Je hebt wisselende opdrachten waarin het steeds vaker gaat over samenwerking in het netwerk. Dat kunnen interne netwerken zijn. En vaak ook netwerken waarin ook externe partners samenwerken: andere overheden, ketenpartners, maatschappelijke partners (bijv. onderwijs, bedrijfsleven, etc.).

Je werkt als beleidsadviseur, bestuursadviseur, procesbegeider of project- / programmamanager bij een overheidsorganisatie of andere organsistie in de publieke sector.

Je hebt behoefte aan verdieping in je werk. Dat gaat niet over inhoudelijke kennis. Dat heb je voldoende. Het gaat er eerder over om de vertrouwde inhoud los te laten. En je hebt behoefte aan instrumenten om juist dat vorm te geven.

Opbrengst

Na de training:

 • Heb je kennis van instrumenten om in te zetten bij complexe opgaven
 • Weet je hoe je processen en programma’s in jouw praktijk kunt toepassen
 • Heb je geoefend met concrete eigen casuïstiek
 • Kun je vorm geven aan de samenwerking met meerdere partijen bij complexe casuïstiek.
 • Ben je in staat zijn om de samenwerking organisatorisch in te bedden (governance)
 • Weet je hoe je de sturing op opgaven gedurende langere tijd kunt vormgeven (o.a. de relatie met de P&C-cyclus).

Deze 3-daagse training is gericht op toepassing in je eigen praktijk.
Tijdens de training werken we met eigen casusuïstiek van de deelnemers. Centraal hierbij staan de theorie en praktijk van procesmatig en programmatisch werken. Werkwijzen die bij uitstek passen bij het vormgeven aan samenwerking met verschillende partners (in- en extern). Samenwerking is immers steeds vaker teamgrens én organisatiegrens overschrijdend. Hierbij gaan we ook in op organisatie- en governance-vraagstukken in de samenwerking.

De onderdelen in het programma

 • De rol van de overheid in de samenleving: van sturing en control naar fluïde opgavegerichte samenwerkingsvormen
 • De invloed van de veranderende rol van de overheid in de samenleving op de organisatie van de overheid.
 • Onderscheid tussen projecten, processen en programma’s.
 • Procesmanagement als basis voor samenwerking
 • Programmatisch werken: vanuit een gezamenlijk doel naar concrete uitvoeringsplanning
 • Risico’s en sturing op opgaven (en de relatie met de P&C-cyclus)
 • De programma-organisatie (opdrachtgever – opdrachtnemer).
 • Governancevraagstukken bij meerpartijen samenwerking (meerlaagse samenwerking)
 • Het programma is zo sterk als de mensen die daarin samenwerken.
Groepsgrootte en trainer

Groepsgrootte en trainer

De trainer is Wilco van Egmond. Wilco heeft veel ervaring in het werken bij gemeenten en provincies als interim-manager, gemeentesecretaris, adviseur en trainer.

Duur: 3 dagen
Aantal deelnemers: maximaal 12

De training kan in-company worden aangeboden. Hierbij kunnen we vanzelfsprekend maatwerk onderdelen verwerken in het programma.

Schrijf je hier nu in voor de training

Meer informatie aanvragen

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 • Ervaren en up-to-date
 • Laagdrempelig en deskundig
 • Praktijkgericht en praktisch
© Copyright Vitale Overheid 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen