Training Programmamanagement

Training Programmamanagement

In 2 dagen thuis in de theorie en praktijk van programmatisch werken.

Van vage doelen naar concrete resultaten

Programmamanagement wordt toegepast bij complexe en grote ontwikkelingen. Het is een instrument dat van pas komt op weg naar concrete uitvoering. Het helpt om grote trajecten beheersbaar en samenhangend te houden. Tijdens onze tweedaagse training gaan we aan de slag met nieuwe kennis in de bestaande praktijk.

Programmatisch werken wordt steeds meer toegepast in overheidsorganisaties. Gewenste maatschappelijke effecten (de ‘core-business’ van de overheid) zijn bij uitstek vaak globaal en hooguit richtinggevend voor het handelen van de overheid. Programmamanagement is een tool om de gewenste maatschappelijke effecten uit te werken naar concrete uitvoeringsinspanningen (o.a. projecten). Juist om deze reden geniet programmamanagement een nog steeds groter wordende populariteit binnen de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing ervan bij grote beleidsprogramma’s, transitietrajecten en organisatieontwikkelingstrajecten.

Versterken programmatisch werken

In de praktijk wordt een veelheid aan werkwijzen aangemerkt als programma. Bij programmatisch werken is het belangrijk om een gezamenlijke taal te ontwikkelen. Dat bevordert de samenwerking. Binnen organisaties bestaat hierover vaak geen duidelijkheid:

 • Wat is een programma?
 • Wat zijn mijn taken?
 • Waar ben ik verantwoordelijk voor (bijv. lijnverantwoordelijkheid versus programmaverantwoordelijkheid)?

Aansluiting bij de praktijk

De 2-daagse training is gericht op toepassing in de praktijk. Daarom wordt direct aangesloten bij de huidige (of toekomstige) praktijk van de deelnemers. Aan hen wordt daarom gevraagd om tijdens de training met een casus uit de eigen praktijk te werken. Zij oefenen met het uitwerken van doelen naar concrete uitvoeringsinspanningen. Ook gaan we in op monitoring van doelen en de inrichting van de programma-organisatie. Vragen die aan de orde komen zijn:

 • Past programmatisch werken bij de casus?
 • Wat zijn de doelstellingen van het programma en hoe werk je die uit tot een concreet actieplan?
 • Welke actoren zijn betrokken bij het programma en op welke wijze betrek je ze?

Programma

 • Onderscheid tussen projecten en programma’s.
 • Waarom programmamanagement?
 • Van maatschappelijke effecten via SMART-doelstellingen naar concrete uitvoeringsinspanningen.
 • Sturing op het programma.
 • Het nut van risico’s.
 • De programma-organisatie (opdrachtgever – opdrachtnemer).
 • Het programma is zo sterk als de mensen die daarin samenwerken.
 • Programmatisch werken als reguliere activiteit (de P&C cyclus).

Resultaten van de training

 • De deelnemers hebben kennis van de theorie en de praktijk van programmamanagement.
 • De deelnemers kunnen de uitgangspunten van programmamanagement toepassen.
 • De deelnemers zijn zich bewust van hun taken en verantwoordelijkheden binnen het programma waaraan zij een bijdrage leven.
 • De deelnemers kennen de verschillende organisatievormen van programmamanagement.

Training Programmamanagement

Duur: 2 dagen

Aantal deelnemers: maximaal 12

De workshop kan in-company worden aangeboden. Hierbij kunnen we vanzelfsprekend ook maatwerk onderdelen verwerken in het programma.

Schrijf je hier nu in voor de training

Meer informatie aanvragen

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 • Ervaren en up-to-date
 • Laagdrempelig en deskundig
 • Praktijkgericht en praktisch
© Copyright Vitale Overheid 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen