Training ‘Grip op het politiek-bestuurlijk en ambtelijk krachtenveld’

Training ‘Grip op het politiek-bestuurlijk en ambtelijk krachtenveld’

In drie dagen scherp je je politiek-bestuurlijke sensitiviteit aan en versterk je je effectiviteit in de samenwerking met de politiek.

Werken bij de overheid is werken in een complexe omgeving

Werken bij de overheid is werken in het spanningsveld van samenleving, politiek, bestuur en (je eigen) organisatie.
Complex en niet altijd even doorzichtig. Het samenspel tussen de verschillende betrokkenen is vaak onvoorspelbaar. Partijen hebben verschillende belangen die regelmatig onverenigbaar lijken en gedoe opleveren. Toch moet er uiteindelijk tot een gedragen aanpak worden gekomen. Daarnaast ben je gehouden aan bureaucratische regels, afstemming en afspraken. Daardoor duurt het allemaal vaak veel langer dan je graag zou willen.

“Waar bestuurlijke processen door velen als droge en stugge stof worden ervaren, weet Wilco daar een interessante twist aan te geven. Door zijn werkervaring in het ambtelijke- en politieke veld heeft hij een vernieuwende kijk en brengt hij beide perspectieven goed samen. … Wilco combineert verdiepende stof met praktische tools. In de cursus was veel ruimte voor verdieping, persoonlijke anekdotes en casuïstiek. De cursus heeft mij nieuwe inzichten gegeven over het politieke krachtenveld waarin ik werk en mijn eigen handelen.” (Ilse)

Wanneer doe je mee?

Je bent een professional en specialist op je vakgebied. Je hebt goed zicht op de inhoud van je werk en het daarbij behorende netwerk. Het contact met je directe collega’s is goed.

Als het gaat om besluitvorming heb je regelmatig de gedachte: ik heb er onvoldoende zicht en grip op. Op voorstellen volgt een andere reactie dan je verwacht. Je werkt aan een project, en terwijl het project loopt, verandert het doel of er wordt iets aan toegevoegd waardoor alles ineens anders moet. En iedereen moet over alles meepraten….

Het politieke proces lijkt soms een black box; je weet wat je erin stopt, je ziet wat eruit komt, maar je ervaart onvoldoende invloed op wat er in de tussentijd gebeurt.

Daar wil je mee aan de slag. Zodat je meer invloed hebt op jouw aandeel. Dat levert meer rust en zekerheid op, en vaak ook een andere uitkomst.
‘Door het uitwerken van ingebrachte casussen en vaak aan de hand van ervaringen van Wilco zelf weet hij de theorie helder over te brengen. Daarbij is ruimte voor vragen en discussie. Wilco krijgt het tijdens de trainingen voor elkaar om iedereen actief mee te laten denken en doen. Ik raad iedereen werkzaam binnen een gemeentelijke organisatie deze trainingen van harte aan!’ (Merel)

Wat ga je doen?

In deze 3-daagse training krijg je meer inzicht in de politieke context en scherp je je politieke sensitiviteit verder aan. Je vergroot je inzicht in het politieke krachtenveld en krijgt concrete tips en handvatten om jouw effectiviteit in de samenwerking met de politiek blijvend te versterken.

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is kennis van politieke verhoudingen. Omgevingsgericht in relatie tot de rol van je eigen organisatie. Je beheerst de vaardigheden om effectief te adviseren. Een advies schrijven is maar één stap van het totale proces. Je krijgt grip óp dat proces. Daardoor krijg je meer zelfvertrouwen en kun je gerichter invloed uitoefenen. Politieke sensitiviteit maak je alleen tot persoonlijk meesterschap als je heel helder hebt wat het speelveld is waarin je je beweegt. En vervolgens wat jij daarin doet.

Tijdens de trainingsdagen verdiep je je kennis van het politiek-ambtelijk samenspel. Je discussieert over actuele trends en ontwikkelingen. Je deelt je ervaringen met gelijkgestemden, en leert ook van elkaar. Je gaat actief aan de slag met eigen casuïstiek.

De 3 modules in deze training

  • Context: de politieke arena en de invloed daarvan op jouw dagelijkse werk
  • Adviseur van het bestuur
  • Het krachtenveld van de eigen organisatie

De rode draad tijdens de training is de rol van overheid in de netwerksamenleving aan de hand van de verschillende sturingsrollen van de overheid. 

De 3 modules in deze training
Groepsgrootte en trainer

Groepsgrootte en trainer

De trainer is Wilco van Egmond. Wilco heeft veel ervaring in het werken bij gemeenten en provincies als interim-manager, gemeentesecretaris, adviseur en trainer.

De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Schrijf je hier nu in voor de training


  • Ervaren en up-to-date
  • Laagdrempelig en deskundig
  • Praktijkgericht en praktisch
© Copyright Vitale Overheid 2023 Gebouwd door Saam' uit Groningen