Training Politiek Kompas

Training Politiek Kompas

Van inhoudelijk expert naar invloedrijk in je interne en externe netwerk
In drie dagen grip op het politiek-bestuurlijk en ambtelijk krachtenveld

Werken bij de overheid is werken in een complexe omgeving

Werken bij de overheid is werken in het spanningsveld van samenleving, politiek, bestuur en (je eigen) organisatie.
Complex en niet altijd even doorzichtig. Het samenspel tussen de verschillende betrokkenen is vaak onvoorspelbaar. Partijen hebben verschillende belangen die regelmatig onverenigbaar lijken en gedoe opleveren. Toch moet er uiteindelijk tot een gedragen aanpak worden gekomen. Daarnaast ben je gehouden aan bureaucratische regels, afstemming en afspraken. Daardoor duurt het allemaal vaak veel langer dan je graag zou willen.

Inge, beleidsadviseur, samenwerking Kempengemeenten:

”Het doel dat ik had met deelname aan deze training is helemaal bereikt. ik heb zicht gekregen op politieke verhoudingen, risico’s en kansen. Ik ben me zeer bewust van het proces als geheel, en ook het belang van het helder stellen van een opdracht.
Het telefonisch contact vooraf met Wilco heb ik als prettig ervaren; daardoor wist ik dat het een goede keuze was om deel te nemen. Ik voelde me welkom, Wilco heeft grote interesse in wat je als deelnemer inbrengt. Daarnaast is hij zeer deskundig en gebruikt hij voorbeelden die enthousiasmeren.”

Wanneer doe je mee?

Je bent een professional en specialist op je vakgebied. Je hebt goed zicht op de inhoud van je werk en het daarbij behorende netwerk. Het contact met je directe collega’s is goed.

Als het gaat om besluitvorming heb je regelmatig de gedachte: ik heb er onvoldoende zicht en grip op. Op voorstellen volgt een andere reactie dan je verwacht. Je werkt aan een project, en terwijl het project loopt, verandert het doel of er wordt iets aan toegevoegd waardoor alles ineens anders moet. En iedereen moet over alles meepraten….

Het politieke proces lijkt soms een black box; je weet wat je erin stopt, je ziet wat eruit komt, maar je ervaart onvoldoende invloed op wat er in de tussentijd gebeurt.

Marieke, adviseur, gemeente Zeist:

”De omschrijving van de training op de website past bij het ‘aanbod’ in de praktijk. Wat ik verwachtte/zocht heb ik gekregen. Ik heb echt veel geleerd, wat helpt in het relativeren, mezelf staande houden/stevig staan in eigen rol invulling. Weten ‘hoe het werkt’, zowel op processen als in het politieke spel”

Wat ga je doen?

In deze 3-daagse training krijg je meer inzicht in de politieke context en scherp je je politieke sensitiviteit verder aan. Je vergroot je inzicht in het politieke krachtenveld en krijgt concrete tips en handvatten om jouw effectiviteit in de samenwerking met de politiek blijvend te versterken.

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is kennis van politieke verhoudingen. Omgevingsgericht in relatie tot de rol van je eigen organisatie. Je beheerst de vaardigheden om effectief te adviseren. Een advies schrijven is maar één stap van het totale proces. Je krijgt grip óp dat proces. Daardoor krijg je meer zelfvertrouwen en kun je gerichter invloed uitoefenen. Politieke sensitiviteit maak je alleen tot persoonlijk meesterschap als je heel helder hebt wat het speelveld is waarin je je beweegt. En vervolgens wat jij daarin doet.

Tijdens de trainingsdagen verdiep je je kennis van het politiek-ambtelijk samenspel. Je discussieert over actuele trends en ontwikkelingen. Je deelt je ervaringen met gelijkgestemden, en leert ook van elkaar. Je gaat actief aan de slag met eigen casuïstiek.

Resultaten

Door het volgen van de training vergroot/verdiep je:

  • Je invloed in je interne en externe netwerk;
  • Je grip op het politiek-bestuurlijk en ambtelijk krachtenveld;
  • Het vertrouwen in je handelen in het grotere geheel waarbinnen jij werkt.

Je doet daarnaast kennis op van actuele ontwikkelingen in, en perspectieven op je werk, en leert tools te gebruiken die je in kunt zetten in je werk (bijvoorbeeld het effectiever inzetten van adviesprocessen en het maken van een omgevingsscan).

De 3 modules in deze training

  • Context: de politieke arena en de invloed daarvan op jouw dagelijkse werk
  • Adviseur van het bestuur
  • Het krachtenveld van de eigen organisatie

De rode draad tijdens de training is de rol van overheid in de netwerksamenleving aan de hand van de verschillende sturingsrollen van de overheid. 

De 3 modules in deze training
Groepsgrootte en trainer

Groepsgrootte en trainer

De trainer is Wilco van Egmond. Wilco heeft veel ervaring in het werken bij gemeenten en provincies als interim-manager, gemeentesecretaris, adviseur en trainer.

De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Schrijf je hier nu in voor de training

Meer informatie aanvragen

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  • Ervaren en up-to-date
  • Laagdrempelig en deskundig
  • Praktijkgericht en praktisch
© Copyright Vitale Overheid 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen