Training overheidsparticipatie

De veranderingen in de samenleving gaan snel en zijn veelomvattend. Wat betekent dat voor overheidsorganisaties? Hoe kunnen gewenste situaties of gewenste maatschappelijke effecten het meest effectief gerealiseerd worden?

In toenemende mate wordt duidelijk dat ontwikkelingen die gedragen worden door (groepen) inwoners het meest succesvol zijn. De overheid krijgt een andere rol, net zoals de andere spelers in het veld. Als alles verandert, wat doe je dan? Tijdens de training overheidsparticipatie verdiepen we ons in de functie van beleid in de participatiesamenleving.

Deze training is waardevol voor jou als:

 • Je op strategisch/tactisch niveau (mee)werkt aan het formuleren van beleidsdoelen en de realisatie daarvan. Je bent bijvoorbeeld beleidsadviseur, projectleider, programmamedewerkers et cetera.
 • Je bij projecten en processen regelmatig de directe betrokkenheid van inwoners gewenst is via coproductie of cocreatie.
 • Je regelmatig een worsteling ervaart om alle verschillende opvattingen en dilemma’s te verwerken tot een samenhangende aanpak. Een aanpak die werkelijk bijdraagt aan het doel. En dan volgt nog het politieke proces met alle valkuilen en onverwachte wendingen.
 • Je op zoek bent naar voorbeelden en praktijkgerichte kennis van werken ten aanzien van participatie. Met een inzet op de (bij de situatie passende) sturingsrol waardoor je aansluiting krijgt bij de dynamiek van de omgeving. En waardoor je grip op het proces krijgt.

Onderdelen van de training

De training bestaat uit vier dagdelen, een werkbezoek en een terugkomdag.

Dagdeel 1: Terreinverkenning

In dit dagdeel werken we aan verdieping bij de theoretische achtergronden van het begrip overheidsparticipatie. Wat betekent dit begrip? Hoe is dit begrip te plaatsen in de ontwikkelingen van overheidshandelen in de afgelopen decennia?

Dagdeel 2: Participatie in het eigen werk

Na de theoretische inleiding van het eerste dagdeel ligt de focus in dit dagdeel op participatie binnen je eigen werkveld. Je deelt ervaringen met andere deelnemers over vormen van participatie die op je eigen werkveld van toepassing (kunnen) zijn. Wat doe je al en wat kan anders/beter/effectiever?
De kern is het benoemen van successen en mogelijkheden ter versterking.

Ook bespreken we de vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een beleidsadviseur om meer participatieve werkvormen te gebruiken. In dagdeel 4 gaan we hier concreet mee verder.

Daarnaast bereid je, in een groepje, een bezoek aan een participatieproject voor.

Werkbezoek

Tussen de eerste en tweede dag ga je in groepjes op werkbezoek bij een participatieproject. Tijdens dit werkbezoek doe je kennis/inspiratie/ideeën op voor je eigen werkveld.

Dagdeel 3: Participatie in de praktijk

We starten met de presentaties van de werkbezoeken en het benoemen van aanbevelingen voor je eigen werkveld. Op basis van de presentaties werk je vervolgens in groepjes met eigen casuïstiek. Wat is concreet nodig om de inzichten van dag 1 én het werkbezoek toe te passen in je eigen werk.

Aansluitend wordt in korte, praktische oefeningen ingegaan op noodzakelijke vaardigheden voor meer participatief gedrag.

Dagdeel 4: Participatief werken: eigen vaardigheden

Centraal in de ontwikkeling van participatief werken staat een andere mindset (overtuigingen) als basis voor ander gedrag. Niet langer staat de inhoud centraal. Het gaat steeds vaker om het proces met als resultaat een ged ragen inhoudelijk doel. Participatie is vooral gericht op ‘meebewegen’.
In dit dagdeel oefen je praktisch en concreet met eigen praktijkvoorbeelden en -situaties.

Wat heb je na afloop?

 • De theorie van overheidsparticipatie heb je vertaald naar je eigen werk.
 • Je hebt kennis van de theorie van procesmatig werken in beleidstrajecten en je weet hoe je die praktisch in kunt zetten.
 • Je hebt kennis van praktijkvoorbeelden op het gebied van overheidsparticipatie. Daarnaast heb je zelf een werkbezoek aan een dergelijk project gebracht. Dit inspireert om er zelf concreet en actief verder mee aan te slag te gaan.
 • Je hebt zicht op en kennis over de mindset en het gedrag dat nodig is in het werken met participatieve werkvormen.
 • Je hebt actief geoefend met vaardigheden die bij de veranderde manier van werken horen.

  Duur: 4 dagdelen
  Aantal deelnemers: maximaal 12

  Kosten:

  Belangstelling voor deze workshop? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Kennismaken?

Neem contact op

Over Vitaleoverheid

De samenleving ontwikkelt zich met steeds meer snelheid. Hierdoor verandert ook het werken binnen de overheid. Wie niet vitaal is, wie niet (mee)beweegt, staat stil. Vanuit eigen kennis, ervaring en passie ondersteunt de Vitale Overheid overheidsinstanties bij deze ontwikkelingen.

Contactgegevens

Vitale Overheid
Postbus 866
9400 AW Assen
info@vitaleoverheid.nl
Tel: +31650266175
Tel: +31651930543