Onze klanten

Vitale Overheid verzorgt een breed aanbod aan trainingen en maatwerk trajecten voor organisaties in de publieke sector. 

Wij bieden onze diensten meestal zelfstandig aan. Ook werken wij samen met JS Consultancy en de Bestuursacademie Nederland.

Een overzicht van onze klanten en activiteiten:

SLO Nationaal Expertisecentrum Leerplan ontwikkeling
Advisering over de inrichting van de realisatiefase programma Curriculum.nu. Het advies was onder meer gericht op de inrichting van de programmaorganisatie, de relatie tussen programma en lijn en de governance over het programma. 

Recreatie Noord-Holland
Maatwerktraject Omgevingsmanagement als onderdeel van het verbeterplan van Recreatie Noord-Holland (een overheids-NV werkzaam o.a. t.b.v. 5 recreatieschappen in Noord-Holland). Doel van de training is het bijdragen aan het omgevingsbewustzijn van de medewerkers en het opstellen van concrete communicatieplannen per gebiedsteam. 

Wetterskip Fryslân
Procesbegeleider implementatie Opgavegericht werken. Gedurende het traject is in samenwerking met de Opgaveregisseurs vormgegeven aan de invulling van het opgavegericht werken binnen het waterschap. Onderwerpen: organisatorische inbedding (relatie opgave versus lijn); opdrachtgever- / opdrachtnemerschap; cultuur van samenwerking; doelenbomen en dashboards; etc.

Twentse School, provincie Drenthe, Drechtsteden, Harderwijk Academie, JS Consultancy
Traineeprogramma’s o.a. gericht op:
– Hoe werkt de overheid 
– Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
– Adviseren en adviesvaardigheden
– Sturingsrollen van de overheid (o.a. participatief werken)
– projecten, programma’s en processen: het instrumentarium)
– P&C-cyclus

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Adviseur versterking sturing en samenwerking afdeling Beleid en Strategie (Doelensturing en functionele aansturing). 

JS Consultancy
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit in leergangen voor regisseurs openbare ruimte en professionals. 

provincie Zeeland, gemeente Zoetermeer, Provincie Drenthe, De Kompanjie (samenwerkingsverband gemeenten Veendam en Pekela), waterschap Hollandse Delta en de Twentse School (samenwerkingsverband van overheden in de regio Twente)
Training voor adviseurs in een politiek gestuurde organisatie. Onderdelen: samenwerking tussen politiek en ambtelijke organisatie (politiek-bestuurlijke sensitiviteit); adviseren en adviesrollen; sturingsrollen van de overheid (o.a. participatief); opgavegericht werken, etc. 

DDFK-gemeenten
Begeleiding implementatie programmasturing in de organisatie van de DDFK-gemeenten (per 1 januari 2019 gemeente Noardeast Fryslân). Onderdelen van het traject (o.a.): begeleiding programmaregisseurs, workshops met programmateams en management. 

provincie Fryslân
In de loop der jaren heb ik verschillende opdrachten voor de provincie Fryslân mogen uitvoeren.
– Procesbegeleider programmatische uitwerking van de deelopgave Water
– Projectleider uitwerking convenant bodem en ondergrond
– Advisering inzake programmatisch werken binnen de organisatie
– Projectleider totstandkoming Programma Lanlik Gebiet 2014 – 2020
– Ontwikkeling en implementatie van het ontwikkelingstraject Resultaatgericht Samenwerken (afdeling Stêd & Plattelân)
– Projectleider opstellen Projectenplan Bodemsanering Humane Spoedlocaties.

gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, RotterdamEindhoven, Wijdemeren, Naarden, Noordwijk, Achtkarspelen, Den Helder, Weesp, Maasgouw, Noordwijk, Oud-Beijerland, Gouda,  Soest, Zoetermeer en Enschede, waterschap Vechtstromen, gemeente Rijssen-Holten
–   Training politiek ambtelijke samenwerking (politieke sensitiviteit)

Bestuursacademie Nederland
–   Module het politiek bestuurlijke krachtenveld in de leergang Leiderschap in de Publieke Sector
–   Module programmamanagement in de leergang voor strategisch adviseurs
–   Leergang programmanagement

gemeenten Borger-Odoorn en Heemskerk
Procesmatig werken: het proces centraal in ontwikkelingstrajecten (co-creatie)

provincie Drenthe
Interim concernmanager. Rollen en verantwoordelijkheden:

  • Verantwoordelijk voor de teams Economie, Verkeer & Vervoer, Cultuur, Maatschappij en Vrije tijdseconomie en Milieu, Bodem en Energie;
  • Lid van het Concernmanagement Team (CMT)
  • Opdrachtgever voor het de concernopgaven: Vrij tijdseconomie en Breedband

gemeente Nederweert
workshops succesbepalende factoren. In deze workshops zijn algemeen geformuleerde succesfactoren “vertaald” naar concreet gewenst en ongewenst gedrag op de werkvloer. Ook zijn voorstellen geformuleerd om dit gedrag te effecturen (“wat is daarvoor nodig”).

gemeente Wierden
Traject integratie beleidsteams Grondgebied en Maatschappelijke Ondersteuning. Onderwerpen o.a.:
– Profile Dynamics
– procesmanagement
– programmatisch werken
– politieke sensitiviteit

gemeente Nijmegen
Advisering over sturing op de gemeentelijke (wettelijke) taak inzake het advies en meldpunt inzake kindermishandeling en huiselijk geweld (Veilig Thuis Gelderland Zuid). Vraagstelling: hoe kan sturing vanuit de 17 deelnemende gemeenten (verdeeld over 2 regio’s) verder worden versterkt. Aspecten: gemeenschappelijke regelingen (governance); programmatisch werken; sturing op inspanningen (servicenormen en accountmanagement); etc.

gemeenten Maastricht en Ooststellingwerf 
Training veranderende overheid. De praktijk van participatie binnen de lokale overheid met daarin o.a:
–   Participatievormen: inspelen op maatschappelijke context (o.a. draagvlak en netwerk)
–   Tussen reguleren en loslaten: kiezen voor de passende interventie
–   Bestuurlijke context: o.a. bestuursstijlen en risico mijdend gedrag
–   Inzet persoonlijke kwaliteiten: in relatie tot de verschillende rollen van de overheid
–   Veranderende vormen van beleid: van volgend naar bepalend
–   Organisatorische context: organisatiestructuur en- regels (P&C)

gemeenten Epe en Texel
Regisseren van beleid. Training gericht op invulling geven aan de regierol van de gemeente
in de context van veranderende verhoudingen (veranderende overheid, participatie, co-creatie,
beginspraak, etc.)

gemeenten Borger-Odoorn, Haren en Meppel
–   Trainingen voor beleidsadviseurs met als onderwerpen integrale advisering,
persoonlijke voorkeursstijlen (beïnvloeding, Profile Dynamics) en instrumenten
als proces- en programmamanagement

gemeenten Dantumadiel en Montferland
–   Training sturing op begrotingsprogramma’s

gemeenten Ameland, Texel en Ooststellingwerf
–   Workshops kaderstelling voor gemeenteraden

gemeente Dongeradeel
–   Programmamanager Dienstverlening. Hierbij is leiding gegeven aan het
ontwikkelen van het dienstverleningsconcept voor deze gemeente en de
implementatie daarvan.

gemeente Ooststellingwerf 
–   Versterking vergaderstructuur voor de gemeenteraad

Kennismaken?

Neem contact op

Over Vitaleoverheid

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Menu

  • Home
  • Over ons
  • Aanbod
  • Werkwijze
  • Portfolio
  • Contact

Contactgegevens

Keas 69 Str.
15234, Chalandri
Assen,
Nederland

+30-2106019311 (Mobiel)
+30-6977664062