Procesregisseur; van verdwaald in het krachtenveld naar je weg weten in het proces

Summerschool Vitale Overheid

Wil jij deze zomer een blijvende boost aan je werk als procesregisseur geven?
In de summerschool leer je hoe je processen van het begin tot het eindproduct effectief organiseert. In deze week ga je aan de slag gaat met een complexe en actuele casus uit je eigen praktijk.
Na de summerschool zet je ontspannen en zelfbewust de vervolgstappen op weg naar een zo optimaal mogelijk resultaat. Gedoe blijft; jij gaat er anders mee om. Gedoe moet, gedoe is goed. dat betekent dat mensen betrokken zijn, en een belang hebben.

De stroperigheid van processen bij de overheid
Overheidstrajecten lopen over veel schijven. Voor elk voorstel moet voldoende draagvlak zijn. Samenwerking is steeds vaker co-creatie. Aan het eind van een traject wacht veelal een procedure naar de gemeenteraad (of Provinciale Staten). Daarin doen zich vaak allerlei ‘hick-ups’ en vertragingen voor.

Te vaak lopen beleids- en besluitvormingsprocessen uit op een frustrerend en langdurig traject. Met gedoe tussen mensen. Iedereen moet er iets over zeggen. Last minute aanpassingen.  En… met een beetje pech komt er aan het eind van de rit iets anders uit dan de bedoeling was.
Dit maak je te vaak mee. Dat frustreert. Je wilt daar anders mee omgaan.

Hoe laveer je hier succesvol doorheen? Welke houding neem je aan?
Hoe krijg je het voor elkaar om goede voorstellen ook daadwerkelijk geaccepteerd te krijgen? En niet een soort slap aftreksel daarvan?

Hoe hou je grip op het proces? En daarmee op je eigen workload.

Hier ga je mee aan de slag in de Summerschool Procesregisseur; van verdwaald in het krachtenveld naar je weg weten in het proces

Gebruik deze tijd in de zomer goed om, los van de waan van de dag, aan te pakken wat je hierin elke dag frustreert.

Een ‘one-size-fits-all’ aanpak werkt niet. Wat in de ene situatie werkt, leidt in een ander geval tot een grandioze mislukking. Het gaat om balans. Een mix tussen macht, methoden en belangen.

Je krijgt praktische tools aangereikt waarmee je de verschillende aspecten van jouw onderwerp in kaart brengt, en weegt op urgentie en zwaarte. Dit is de basis voor een procesontwerp/plan van aanpak, waar je na de vakantie meteen mee aan de slag kunt.

De Summerschool geeft je een blijvende boost in jouw ontwikkeling als procesregisseur.

Praktisch: een inspirerende week, hartje zomer
4 dagdelen van 9.30 uur tot 13.00 uur via Teams (online); zodat je ’s middags kunt genieten van je vrije tijd.

Data:

 • Maandag 16 augustus
 • Dinsdag 17 augustus
 • Woensdag 18 augustus
 • Donderdag 20 augustus

Persoonlijk inputgesprek met Wilco op vrijdag 21 augustus 2021

Wanneer doe je mee?
De Summerschool is geschikt voor professionals werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen met minimaal vier jaar ervaring. Je werkt aan beleidsonderwerpen, of bent actief in projecten, processen of programma’s.

De training is bij uitstek geschikt voor jou als je te maken hebt met trajecten in het publieke domein die maatschappelijk uitdagend en/of politiek gevoelig zijn.

Je kunt de Summerschool ook samen met een collega volgen. Het voordeel hiervan is dat je samen inzoomt op jullie proces en daar naar de zomer samen gericht verder mee aan de slag kunt.

Wat gaan we doen?
Om te beginnen analyseer je je situatie. Je bekijkt dat nieuwe grote traject waar je mee gaat starten. Of het programma/proces/beleidstraject waar je mee bezig bent en dat wel een ‘boost’ kan gebruiken.

Je beschrijft de huidige stand van zaken. Daarbij ga je in op alle aspecten van het traject (afwegingskader):

 • Aanleiding: waarom is het traject überhaupt gestart?
 • Actoren: wie zijn de relevante betrokkenen?
 • Probleemdefinitie: wat is het probleem en nog belangrijker, wie ervaart een probleem?
 • Doelstelling: wat is klaar als het klaar is?
 • Rol van de overheid: wat rechtvaardigt de interventie van de overheid?
 • Instrumentarium: hoe ga je van idee naar doen?
 • Gevolg: wat zijn de gewenste effecten en de neveneffecten, en hoe ga je die monitoren?
 • Jouw rol/positie in het traject: je bent je eigen instrument.

Per stap krijg je theoretische input en feedback van Wilco. Hij stelt vragen en ‘dwingt’ je daarmee tot het onderzoeken van achtergronden en afwegen van opties.
Ook krijg je tips voor het vervolg van het traject: de processtappen en jouw persoonlijke inzet.

Wat levert het op
De uitkomst van dit alles dat je hierna ontspannen en zelfbewust aan de slag gaat met je casus. Je hebt een concreet plan van aanpak. Hierdoor kun je direct na de zomer starten (of verder gaan) met jouw traject.

Het mooie is: nadat je dit één keer onder begeleiding hebt gedaan, kun je deze wijze van werken de rest van je loopbaan gebruiken.

Als resultaat van de Summerschool neem je een concreet Plan van Aanpak mee naar huis. Dit geeft je een ‘Quickstart’ na de vakantie: direct en effectief aan het werk.

De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. We wisselen theorie en praktijk af. Daarbij werk je de ene keer alleen, dan in groepjes en dan weer plenair.

Je krijgt:

 • Een gestructureerde opbouw vanuit theorie en praktijk(voorbeelden);
 • Tips en concrete tools waarmee je je grip versterkt op jouw projecten/processen;
 • Feedback van de overige deelnemers. Ook leer je van elkaars kennis en kunde. Er is veel ruimte voor uitwisseling;
 • Input van Wilco, toegespitst op jouw casus en jouw rol daarin, in de groepssessies;
 • Op de laatste dag van de Summerschool heb je een persoonlijk één- op- één gesprek met Wilco. In dit gesprek bespreek je samen met hem jouw plan van aanpak. Je krijgt gerichte feedback op de volgende onderdelen:
  • Analyse van de situatie (afwegingskader)
  • Procesaanpak
  • Jouw rol in het proces

Over Wilco
Wilco heeft meer dan 30 jaar ervaring binnen de overheid als mentor, trainer, adviseur, programmamanager en (interim-)manager.

Meld je NU aan
Zoals je ziet, is er maar ruimte voor 8 deelnemers. Dus meld je snel aan. Dat kan via deze link:

Schrijf je hier in: Ja ik doe mee!

De investering voor de Summerschool is € 2.347 excl. BTW. Na aanmelding ontvang je een factuur.