Maatwerk interimopdrachten

In onze interim opdrachten combineren wij de zorg voor de continuïteit van de reguliere werkzaamheden, en de ontwikkeling van de organisatie. Wij vervullen interim- lijnmanagementrollen én interim-programmamanagementrollen.

Kernwoorden voor onze interim opdrachten

  • Praktisch en pragmatisch;
  • Rolvast en heldere communicatie;
  • Verbinding tussen strategie en tactiek;
  • Focus op samenwerking. 

 

Voorbeelden van interim opdrachten

Concernmanager provincie Drenthe

Lid van het Concernmanagementteam. Lijnverantwoordelijk voor 4 beleidsteams (Economie; Milieu, Bodem & Energie; Cultuur, Maatschappij & Vrijetijdseconomie, Verkeer & Vervoer) en opdrachtgever voor de concernprogramma’s Vrijetijdseconomie, Groningen Airport Eelde en Breedband). Een belangrijk onderdeel van de opdracht vormde de (mede-)vormgeving van het opgavegerichte werken binnen de provincie (incl. de wijze van samenwerking tussen de teams van de provincie).

 

Loco-secretaris / Adjunct-directeur gemeente Aa en Hunze

Ambtelijk opdrachtgever diverse onderwerpen: o.a. Duurzaamheid, Woningbouwprogrammering, Dienstverlening, Nota Grondbeleid. Daarnaast medeverantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling van de gemeente.

 

Teammanager Cultuur, Maatschappij & Vrijetijdseconomie provincie Drenthe

Interimopdracht in verband met uitval van de Teammanager. De focus heeft vooral gelegen op de continuïteit van het team en het leggen van een basis voor (her)structurering van het team door versterking van de samenwerking.

 

Programmamanager Curriculum.nu bij SLO

Curriculum.nu was een programma dat liep onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. Verantwoordelijk voor de sturing van het programma: procesinrichting, bemensing, besluitvorming, voorbereiding politieke besluitvorming, etc.

Advies nodig van onze experts?

Advies nodig van onze experts?

Heeft u vragen over onze opleidingen? Neem dan contact op. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur.

Bel 06 519 305 43 of stuur een e-mail naar info@vitaleoverheid.nl

Maatwerk voor uw organisatie?

We helpen je graag opweg naar een passend trainingstraject voor uw organisatie.

Meer weten over trainingen, advies & interim management

Meer weten over trainingen, advies & interim management

Samen met onze klanten werken wij aan oplossingen voor samenwerkingsvraagstukken binnen lagere overheden. Versterking van samenwerking in het krachtenveld van samenleving, politiek, bestuur en ambtelijke organisaties is de kern van ons werk. Of het nu gaat om trainingen, advies of interim (implementatie) opdrachten.


  • Ervaren en up-to-date
  • Laagdrempelig en deskundig
  • Praktijkgericht en praktisch
© Copyright Vitale Overheid 2023 Gebouwd door Saam' uit Groningen