Maatwerk advies en Implementatie

Onze advies- en implementatietrajecten zijn vaak gericht op samenwerkings- en organisatieontwikkelingstrajecten. Meestal starten we met een analyse van de bestaande situatie. Vervolgens ontwerpen we samen met de stakeholders (in- en extern) een perspectief op de gewenste situatie, en zetten in proces in om te de gewenste situatie te bereiken.

Kernbegrippen in onze aanpak zijn

  • Redeneren vanuit de gewenste inhoudelijke oplossing: de opgave is leidend;
  • Procesmatige aanpak gericht op draagvlak;
  • Opdrachtgever- / opdrachtnemerschap;
  • Focus op samenwerking: wie zijn nodig om tot het gewenste resultaat te komen;
  • Structuur volgt inhoud: samenwerking gaat over team- en organisatiegrenzen heen;
  • Directe en persoonlijke betrokkenheid bij de organisatie (de gewenste ontwikkeling wordt van ‘binnenuit’ ingezet).

 

Voorbeelden van trajecten:

Opgavegericht werken gemeente Steenwijkerland

Implementatie van een meer programmatische aanpak voor de doelen en activiteiten binnen het sociaal domein bij waarbij het werk wordt georganiseerd vanuit maatschappelijke opgaven.

 

Pijlerregie gemeente Aa en Hunze

Implementatie van een werkwijze waarbij regie op de doelen van de programmabegroting (pijlers) centraal staat. Hierbij is ook een nieuwe structuur voor de portefeuillehoudersoverleggen ingevoerd. 

 

Opgavegericht werken wetterskip Fryslan

Implementatie van opgavegericht werken waarbij de maatschappelijke vraag leidend is. Als procesbegeleider verantwoordelijk voor de begeleiding van dit traject met de focus op de verbeterde sturing op het proces van beleid, planning, uitvoering en beheer inclusief de politiek/bestuurlijke borging daarvan.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Wil je overleggen over een training? Bel of WhatsApp dan met Ida: 06 – 51930543 of stuur een mail naar info@vitaleoverheid.nl

Maatwerk?

Dat kan uiteraard. We helpen je graag met een passend trainingstraject toegespitst op jouw organisatie.

Meer weten over trainingen, advies & interim management

Meer weten over trainingen, advies & interim management

Samen met onze klanten werken wij aan oplossingen voor samenwerkingsvraagstukken binnen lagere overheden. Versterking van samenwerking in het krachtenveld van samenleving, politiek, bestuur en ambtelijke organisaties is de kern van ons werk. Of het nu gaat om trainingen, advies of interim (implementatie) opdrachten.


  • Ervaren en up-to-date
  • Laagdrempelig en deskundig
  • Praktijkgericht en praktisch
© Copyright Vitale Overheid 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen