Maatwerk

Maatwerk

Vitale Overheid verzorgt maatwerk trajecten voor overheden: trainingen, advies en interim-management.

Incompany

Wij bieden oplossingen voor samenwerkingsvraagstukken. Belangrijk daarbij is versterking van samenwerking binnen de organisatie, in de relatie met bestuur en politiek én met de ‘spelers’ in het externe netwerk van de organisatie. Cruciaal is samenhang in al deze relaties.

Veel overheden zoeken naar evenwicht in deze samenwerkingsrelaties. De vraag is oneindig en de capaciteit is beperkt. Overheden zijn bijna per definitie ongericht. Provincies en gemeenten zijn bestuurslagen, en als zodanig verantwoordelijk voor een breed scala aan onderwerpen. Bij de interne samenwerking gaat het daarom vaak over het in evenwicht brengen van de inzet voor politiek bestuurlijke prioriteiten én reguliere (wettelijke) taken.

Trainingen

Al onze trainingen geven we ook ‘in-company’. In-company trajecten zijn maatwerk. Vooraf gaan we daarom met u in gesprek over de aanleiding voor de training en de bijdrage die deze levert voor uw organisatie. Bijvoorbeeld kennisontwikkeling van medewerkers. Of in het kader van een ontwikkelingstraject binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld de versterking van het politiek-ambtelijke samenspel.

Advies en implementatie

Onze advies- en implementatietrajecten zijn vaak gericht op samenwerkings- en organisatieontwikkelingstrajecten. Meestal starten we met een analyse van de bestaande situatie. Vervolgens ontwerpen we samen met de stakeholders (in- en extern) een perspectief op de gewenste situatie, en zetten in proces in om te de gewenste situatie te bereiken.

Interim opdrachten

In onze interim opdrachten combineren wij de zorg voor de continuïteit van de reguliere werkzaamheden, en de ontwikkeling van de organisatie. Wij vervullen interim- lijnmanagementrollen én interim-programmamanagementrollen.


  • Ervaren en up-to-date
  • Laagdrempelig en deskundig
  • Praktijkgericht en praktisch
© Copyright Vitale Overheid 2023 Gebouwd door Saam' uit Groningen