Incompany trainingen en opleidingen

Al onze trainingen geven we ook ‘in-company’. In-company trajecten zijn maatwerk. Vooraf gaan we daarom met u in gesprek over de aanleiding voor de training en de bijdrage die deze levert voor uw organisatie. Bijvoorbeeld kennisontwikkeling van medewerkers. Of in het kader van een ontwikkelingstraject binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld de versterking van het politiek-ambtelijke samenspel.
Ook geven we vaak trainingen voor nieuwe medewerkers binnen de organisatie over onderwerpen als politiek-ambtelijke verhoudingen, verhoudingen overheid – samenleving, samenwerking binnen de organisatie, etc.

In al onze trainingen staan de eigen ervaringen van de deelnemers centraal. We werken daarom veel met eigen casuïstiek. Ook organiseren we tijdens de trainingen regelmatig gesprekken met ‘spelers’ uit de eigen organisatie (directie, raad/staten, college, etc.).

Het programma van een in-company training stellen we in overleg met u op. Vanzelfsprekend koppelen wij de uitkomsten aan u terug. Als daar behoefte aan is, doen we ook aanbevelingen voor een eventueel vervolg.

Voorbeelden van in-company trajecten

Politiek Kompas – gemeente Zoetermeer

Een training die in de loop van de jaren in samenwerking met de gemeente Zoetermeer is ontwikkeld waarbij het werken binnen de gemeente Zoetermeer centraal staat:

 • De politieke arena (verhoudingen raad – college);
 • Adviseren aan het bestuur (college); 
 • De sturingsrollen van de gemeente; 
 • Ontwikkelingen in de organisatie.

De training wordt meerdere malen per jaar aangeboden aan medewerkers van de gemeente. 

Hoe lopen de hazen? – provincie Drenthe

Een driedaagse training over het werken binnen de provincie Drenthe. Vanuit de positie van de provincie als middenbestuur wordt aan de hand van eigen casuïstiek het krachtenveld in beeld gebracht:

 • Politiek – bestuurlijk
 • Bestuurlijk – ambtelijk
 • Externe partners 
 • Binnen de organisatie

Deze training maakt deel uit van het reguliere trainingsaanbod voor medewerkers van de provincie Drenthe.

Omgevingsgericht adviseren – Noaberkracht (samenwerkingsorganisatie gemeenten Tubbergen en Dinkelland)

Een serie trainingen voor een brede groep adviseurs. De doelstelling van dit traject was versterking van het Bestuurlijk-Ambtelijk Samenspel met meer integrale advisering aan het bestuur, waarbij de inwoner centraal staat.

Omgevingsmanagement – Recreatie Noord-Holland

Deze training is ingezet als onderdeel van een verbetertraject voor de organisatie en gericht op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en tools voor de implementatie van omgevingsmanagement. Specifiek werd ingegaan op de samenwerking met besturen van gemeenschappelijke regelingen, stakeholders in de gebieden, samenwerkingspartners, klanten, etc. 

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Wil je overleggen over een training? Bel of WhatsApp dan met Ida: 06 – 51930543 of stuur een mail naar info@vitaleoverheid.nl

Maatwerk?

Dat kan uiteraard. We helpen je graag met een passend trainingstraject toegespitst op jouw organisatie.

Meer weten over trainingen, advies & interim management

Meer weten over trainingen, advies & interim management

Samen met onze klanten werken wij aan oplossingen voor samenwerkingsvraagstukken binnen lagere overheden. Versterking van samenwerking in het krachtenveld van samenleving, politiek, bestuur en ambtelijke organisaties is de kern van ons werk. Of het nu gaat om trainingen, advies of interim (implementatie) opdrachten.


 • Ervaren en up-to-date
 • Laagdrempelig en deskundig
 • Praktijkgericht en praktisch
© Copyright Vitale Overheid 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen