Training De Jonge Ambtenaar

Als je snel wilt weten hoe het werkt zonder dat je jarenlange ervaring nodig hebt 

3 daagse online training voor startende professionals 

Hoe zou het voor je zijn?
Wat zou het voor je betekenen als je in 3 dagen een schat aan werkbare kennis en kunde krijgt van het gemeentelijk handelen. 

Toegesneden op jouw dagelijkse praktijk.
Dus informatie en inzichten die je de volgende dag meteen in je werk kunt toepassen.
Overzicht van wat er speelt en hoe je daar in je dagelijkse praktijk adequaat mee omgaat.
Weten wát ertoe doet en gerichte invloed op wat je doet.
En ook weten hoe je kunt doorstromen, je verder ontwikkelen als jonge ambtenaar.   

Het juk van onzekerheid
Je bent startend professional bij de overheid.
Je werkt tussen de 0 en 24 maanden bij een gemeente (of provincie).
Hoogopgeleid.
Enthousiast.
Je vindt het belangrijk om je in te zetten voor de samenleving en bent gedreven in je werk.     

Je dagelijkse praktijk blijkt weerbarstig.
De regels, de stroperigheid ervan.
De bureaucratie, de soms ellenlange procedures.
De onvoorspelbaarheid van de politiek.
Je ervaart gebrek aan overzicht en weet vaak niet waar je invloed kunt of moet uitoefenen. Waar jouw inzet impact heeft. 

Daardoor heb je regelmatig het gevoel dat je onvoldoende tot je recht komt.
Dat de kennis en drive die je hebt te weinig bijdraagt aan het werk dat je doet.
Het gevoel dat er een taal wordt gesproken die je beslist nog niet beheerst.
Of dat het gesprek een andere inhoud heeft dan je had verwacht.        

Dat maakt je onzeker.
Bijvoorbeeld in het contact met je wethouder of collega’s.
Vaak herken je je eigen inbreng niet meer doordat “iedereen” er iets over moet zeggen. Het voelt onbevredigend om je eigen bijdrage voor je gevoel onvoldoende terug te zien.  

Momenteel speelt ook nog mee dat veel werk op afstand gebeurt.
Daardoor mis je het dagelijks contact met collega’s op de werkvloer, wat het lastiger maakt om even wat te vragen en af te stemmen. 

Natuurlijk weet je dat zelfs de meest ervaren medewerker ooit zo begonnen is.
Het vervelende is alleen dat je daar op dit moment weinig mee kunt.
Realiseer je dat je niet de enige bent die hier last van heeft.
Veel jongprofessionals lopen hier tegen aan.   

De vrijheid van soepel mee bewegen
Stel je voor dat je:   

 • de vaardigheid hebt om soepel mee te bewegen in de dynamiek van alledag. Waardoor je minder spanning ervaart in vergaderingen en presentaties
 • in het contact met je wethouder en anderen minder bezig bent met alle gedachten die door je heen gaan waardoor je vooral op jezelf gericht bent.
  Ontspannen aanwezig zijn maakt dat je je kunt focussen op signalen van anderen en op wat er gezegd wordt.
  Daardoor reageer je effectief op signalen en vragen
 • weet hoe je daadwerkelijk invloed uit kunt oefenen zodat jouw inzet impact heeft
 • je ondanks gebrek aan werkervaring gezien en gehoord voelt vanuit je professionele houding. Dit draagt bij aan het gevoel dat je een zinvolle bijdrage levert
 • weet wat er voor nodig is om verder door te stromen en je te ontwikkelen in jouw werk
 • in drie dagen een prachtig fundament legt voor je loopbaan waardoor je nu echt aan het werk kunt
 • in een gelijkgestemde groep ervaringen uitwisselt. Dit geeft kracht en energie.
  Vanuit de herkenbaarheid dat anderen tegen hetzelfde aanlopen is het gemakkelijker te accepteren dat ervaring mag en moet groeien     

Vanaf de eerste dag al resultaat ervaart en je meer zelfbewust voelt en gedraagt in je werk.
Je hebt meer gerichte invloed op de resultaten van je werk   

Steeds harder werken en meer op de inhoud
Je doet in de praktijk wat je kunt.
Je werkt hard.
Je bereidt je gesprekken en presentaties inhoudelijk goed voor.
Toch heb je vaak het idee dat het net niet overkomt.
Of dat je onvoldoende gehoord en erkend wordt in wat je wilt overbrengen.
Dat maakt dat je nog beter je best doet, nog harder werkt en nog meer vanuit inhoud tracht te overtuigen.
Behalve frustratie en vermoeidheid levert dat weinig op. 

Wat zeggen anderen? 
Wat deelnemers zeggen over de trainingen van Wilco.  

“Wilco heeft twee trainingen ‘Politiek-bestuurlijke sensitiviteit’ gegeven aan een traineegroep waar ik onderdeel van uitmaak. Als nieuweling bij de decentrale overheid was het erg prettig om de training van Wilco te krijgen.
Wilco heeft veel praktijkervaring en verwerkt dit in zijn trainingen. De trainingen worden op een enthousiaste manier gegeven en Wilco stelt prikkelende vragen waar je goed over na moet denken.
Door de trainingen ben ik bewuster geworden van de politieke- en bestuurlijke afwegingen die worden gemaakt en heb ik een duidelijker beeld gekregen van hoe de hazen lopen bij de decentrale overheid.”
  

“De module politieke sensitiviteit heeft mij veel inzicht gegeven in hoe politiek-bestuurlijke verhoudingen liggen. Wilco geeft op een prettige, duidelijke manier training en kan door zijn ruime ervaring veel praktijkvoorbeelden inbrengen. Voor mij, als toenmalig trainee bij een gemeente, waren de trainingen van Wilco zeer relevant.”   

“Begin 2020 heb ik als trainee een tweedaagse training Bestuurlijk Ambtelijk Samenspel van Wilco gevolgd.
Wilco weet in Jip en Janneke taal uit te leggen hoe ingewikkelde dingen werken, op basis van (actuele) voorbeelden en met humor.
Ook daagt hij je uit om vragen te stellen. Ik was zeer onder de indruk van zijn vaardigheden als trainer. Complimenten voor zijn energie en kunde!”
  

Ik weet genoeg: ik meld me aan 

Voel je zeker, ook zonder veel werkervaring
In drie dagen werk je in een groep van professionals die tegen dezelfde dingen aanlopen aan je eigen professionele ontwikkeling.
Je leert van elkaars valkuilen en successen.  

Trainer is Wilco van Egmond
Hij bundelt meer dan 30 jaar zeer diverse ervaring bij verschillende overheden in deze compacte (online) training.
Voor de training krijg je relevante en actuele informatie toegestuurd.
De training is interactief.
Je krijgt concrete voorbeelden uit de werkpraktijk van Wilco. 

“In de loop van de jaren heb ik geleerd dat nee-zeggen tegen een wethouder niet werkt. Liever wijs ik hem of haar op de consequenties van een besluit.”   

Er is veel aandacht voor vragen en je eigen voorbeelden.
We werken in de training altijd aan de hand van eigen voorbeelden of casus van de deelnemers.
Je eigen praktijk is immers het beste voorbeeld en staat centraal.   

Daarnaast bereid je samen met Wilco een gesprek met een wethouder (tijdens de training) voor. In dit gesprek praat je ‘of the record’ met een wethouder haar of zijn praktijk in de samenwerking met raad, collegeleden en ‘haar of zijn’ ambtelijk adviseurs.
Dit gesprek blijkt in de praktijk een belangrijke en waardevolle illustratie te zijn bij de behandelde theorie. Het geeft je inzicht in de dagelijkse werkomgeving van een bestuurder.
Hierdoor krijg je handvatten die je in je praktijk als adviseur direct kunnen toepassen.  

De groepsgrootte is 10 deelnemers.
Hierdoor is er voldoende aandacht voor iedereen.    

De setting is gericht op ervaringen delen en leren van elkaar in een veilige omgeving  

We starten vanuit een formeel juridisch kader. Hoe zit “het formeel in elkaar.”
De regels definiëren de ruimte waarbinnen het spel gespeeld wordt.
Immers, om niet alles precies volgens het boekje te hoeven doen moet je weten wat er in dat boekje staat.
Van daaruit gaan we snel over naar je dagelijkse praktijk.
Want daar gebeurt het immers.
Het hele krachtenveld van de gemeente komt aan bod in de training: intern en extern.
Op deze manier heb je aan het eind van de driedaagse een compleet beeld van je werkomgeving.
Dit geeft vertrouwen en zekerheid.  

Wat krijg je allemaal?

 • Het spel, de spelers en de spelregels
  Na deze drie dagen is dit geen geheim meer voor je. Hierdoor ben je in staat je voorstellen beter te schrijven,
 • De bureaucratie die maar geen koekjesfabriek wil worden:
  Waarom eigenlijk niet? Heeft een bureaucratie ook voordelen?
 • Het geheim van publieke waarde-creatie:
  Het hoe en waarom van participatietrajecten met inwoners. Dit helpt je om duidelijke keuzes voor te leggen voor de (sturings-) rol van jouw gemeente in concrete casus
 • Je kijkt naar de praktijk door de ogen van een ervaren bestuurder in een gesprekmet een wethouder
 • Het gaat om goeie ideeën … en niet (in de eerste plaats) om geld
  Waarom inzicht in de opbouw en systematiek van de begroting wel erg handig en ook noodzakelijk is.
 • Je ontdekt het principiële verschil tussen een handlanger en een adviseur waardoor je je als adviseur duidelijk en met meer zelfvertrouwen positioneert 

Ik weet genoeg: ik meld me aan  

Wat krijg je nog meer?  
Van tevoren krijg je relevante digitale informatie toegestuurd (rapporten, artikelen, etc.).  

Een overzicht van actuele boeken en literatuur.
Een netwerk van mensen met een zelfde drive en achtergrond.
De checklist “11 waardevolle tips waardoor je adviezen wél worden overgenomen”. 

DIT PRODUCT IS IDEAAL VOOR JOU
Je doet mee als beginnend professional met weinig werkervaring bij de overheid.
Je twijfelt te vaak over je invloed op je werk en de resultaten van je werk. Je wilt dit nu aanpakken.
In al die gevallen is deze 3-daagse geschikt voor jou.   

Ik werk met gemotiveerde professionals. Mensen met een sterke drijfveer om vanuit hun werk een waardevolle bijdrage te leveren.  

Meer mensen uit één organisatie? Kan dat ook? 
Natuurlijk. De training wordt ook vaak in-company worden gegeven.Maatwerk voor de eigen organisatie is altijd mogelijk: gemeenten, provincie, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.  

Belangstelling voor een in-company-traject? Neem hier contact met ons op 

Mijn naam is Wilco van Egmond.
Ooit begonnen als juridisch beleidsmedewerker bij de gemeente Haarlem. Inmiddels ruim 30 jaar verder, heb ik functies gehad als teammanager, afdelingshoofd, directeur en gemeentesecretaris. 
Tegenwoordig werk ik als interim manager en adviseur voor overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk).
Daarnaast geef ik met veel plezier workshops en trainingen op het gebied van samenwerking op het kruisvlak van politiek, bestuur, ambtelijke organisatie en samenleving. 

De training “de jonge ambtenaar” geef ik graag omdat ik er energie van krijg om samen te werken met gemotiveerde jong professionals. Zij zijn immers de toekomst van de overheid.
Ik word blij van de energie en vind het waardevol om mensen te begeleiden die eager zijn om te weten hoe het werkt. Ik herken zelf maar al te goed hoe ondoorzichtig ik het werken bij “de gemeente” vond toen ik net begon. Hoe onzeker me dat soms maakte.
In het bekroop me wel eens het gevoel “ik heb gestudeerd en weet niks”.
Een werkomgeving, zo vol van gewoonten, regels en hiërarchie.  

“Als beginnend jurist was ik betrokken bij de aankoop door de gemeente van een flink stuk grond. Daar is later een woonwijk gebouwd. Elke keer als ik er langs rij ‘zie’ ik me weer zitten aan de keukentafel van de boer die de grond verkocht. En weet ik nog welke vragen in de gemeenteraad werden gesteld. En herinner ik me nog mijn verbazing: de raadsleden stelden totaal andere vragen dan ik had verwacht …. “   

Tegelijkertijd merkte ik vanaf het begin hoe mooi ik het vond om bij te dragen aan het openbaar belang.
Aan tastbare ontwikkelingen in de gemeente
.
Bijdragen aan de gemeenschap en de omgeving.
Ik draag als trainer graag over vanuit mijn werkervaring.
En leer graag van anderen. 

Voor jou als jongprofessional leg ik graag de loper uit, zodat je sneller je eigen weg vindt in overheidsland.
Je eigen rol daarin.
Zelf had ik graag meer gerichte begeleiding gehad toen ik net begon.
Ik vind het belangrijk dat mensen dát wat we in de training doen, kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk.
Van inzicht naar actie.
Concreet en praktisch. 

Ik doe graag mee: ik meld me aan  

Bellen kan natuurlijk ook: 06-50266175

Data   
Deze driedaagse training wordt online gegeven op:

Dag 1: 19 maart 2021 

Dag 2: 26 maart 2021 

Dag 3: 9 maart 2021 

Investering
€ 1.200 exclusief BTW en inclusief studiemateriaal (o.a. relevante online-informatie zoals artikelen, publicaties, etc.)

 

 

 

Kennismaken?

Neem contact op

Over Vitaleoverheid

De samenleving ontwikkelt zich met steeds meer snelheid. Hierdoor verandert ook het werken binnen de overheid. Wie niet vitaal is, wie niet (mee)beweegt, staat stil. Vanuit eigen kennis, ervaring en passie ondersteunt de Vitale Overheid overheidsinstanties bij deze ontwikkelingen.

Contactgegevens

Vitale Overheid
Postbus 866
9400 AW Assen
info@vitaleoverheid.nl
Tel: +31650266175
Tel: +31651930543