Alice in Blockchainland ….

Alice in Blockchainland ….

1 mei 2019

“Alice asked the Cheshire Cat, who was sitting in a tree, “What road do I take?”
The cat asked, “Where do you want to go?”
“I don’t know,” Alice answered.
“Then,” said the cat, “it really doesn’t matter, does it?” 
― Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland

Advocaten en autodealers
Sommige mensen hebben aan hun naam genoeg; bij Willem-Alexander vragen weinig mensen zich af wie hij is of wat hij doet. Vorig jaar hebben wij de naam van ons bedrijf veranderd. Van Strating & van Egmond naar Vitale Overheid. Waarom? Omdat we niet zo beroemd zijn als onze koning en ónze namen niets zeggen over wat we doen. En ook niet waarom we het doen. Op basis van onze namen kunnen we net zo goed advocaten zijn. Of autodealers.

Vitale Overheid
Wij staan voor een Vitale Overheid. Een overheid die past bij de manier van samen leven in dit land. Een samenleving die constant in beweging is. Die soms om meer, en soms juist om minder sturing vraagt. Een samenleving die daarin een overheid nodig heeft die mee-ontwikkelt. Die, flexibel en efficiënt, telkens ook in rol kan wijzigen. Afhankelijk van wat nodig is en wat gevraagd wordt.

Aan de ontwikkeling van die overheid werken wij graag mee. Zo simpel is het eigenlijk. #

Nieuwe ontwikkelingen
Er gebeurt veel, er zijn veel interessante ontwikkelingen. En wij willen niet, zoals Alice, zomaar een kant opgaan. Daarom hebben we regelmatig gesprekken met mensen over relevante ontwikkelingen voor de overheid. Eén van die gesprekken was met Stefan Kunst. Voorheen werkzaam bij de provincie Drenthe. Nu actief voor DutchChain / Odyssey. En op het moment dat ik hem sprak druk bezig met de Odyssey Blockchain en AI Hackathon[1].

Nu heb ik de laatste tijd best het één en ander gelezen over Blockchain[2] toepassingen binnen de overheid. Maar wat ik mij voor moest stellen bij een Blockchain Hackathon …. geen idee.

Hij nodigde me daarom uit om een kijkje te komen te nemen. Graag. Vorige week bezocht ik daarom samen met 2 mensen uit mijn netwerk de Hackathon. En ik was echt onder de indruk.

Odyssey Blockchain and AI Hackathon; de wedstrijd
In de voormalige Suikerunie in Groningen was een grote ruimte ingericht. Hierin waren 1500 deelnemers (uit 29 landen) verdeeld over 100 teams aan het werk. De vragen/opdrachten (Challenges) waren ingebracht door organisaties als KLM, TVM, ministerie van BZK, Kadaster, etc. De Hackathon is de grootste fysieke Hackathon ter wereld en duurde 4 dagen!

Per Challenge werkte een aantal teams (in wedstrijd) aan de beste oplossing voor het probleem. En voor elke Challenge werd aan het eind van de Hackathon een winnaar aangewezen. Op de laatste dag presenteerden de winnaars hun idee aan de opdracht gevende organisaties (met de bedoeling het idee ‘in productie’ te brengen).

Jong talent
Ik raakte onder andere in gesprek met Luc Correia Cabrito. Luc is eerstejaars student IT & Software Engineering aan de Fontys Hogeschool Tilburg[3]. Hij was de captain van een team studiegenoten. Vol enthousiasme vertelde hij over de Challenge waar zij mee bezig waren.

In opdracht van APG (pensioenverzekeraar) werkten ze aan een methodiek om de aangeboden content op sides aan te passen aan het niveau van de bezoeker. Dat betekent dus dat het taalgebruik op de site ‘automatisch’ wordt aangepast aan de bezoeker. Natuurlijk niet voor wat betreft de inhoud van de informatie. De aanpassing betreft het taalgebruik. En net als op de basisschool gebruikmakend van het niveau van begrijpend lezen.

Ik was direct ‘verkocht’. Wat mij betreft een idee dat zeker potentie heeft. Ook in de ‘overheidswereld’ kan dit volgens mij een waardevol instrument zijn. Overheden verstrekken immers veel informatie aan burgers. Hoe mooi zou het zijn als die informatie automatisch wordt afgestemd op de gebruiker zodat mensen op maat voor hen aangeboden informatie krijgen. Een droombeeld voor elke overheidsvoorlichter lijkt mij.

Wat een energie
De Hackathon is echt een geweldig evenement. Wat me met name enthousiast maakte tijdens de Hackathon was de energie van de mensen, de teams. De bundeling van mensen en kennis/ideeën om binnen een weekend te komen tot werkbare antwoorden op vaak lastige vraagstukken. De creativiteit en mooie plannen, ideeën, etc. die dat, is samenwerking met elkaar, oplevert.

Overheid en Blockchain
Het lijkt soms een hype. Waarin Blockchain wordt gepresenteerd als een ‘oplossing voor alles’. Bijna een geloof (compleet met volgelingen en ongelovigen).

Wat me vooral opviel in gesprekken tijdens de Hackathon was dat bijna iedereen de woorden vertrouwen/betrouwbaar gebruikte: “betrouwbare informatie” of “je moet kunnen vertrouwen op ….”.

In de huidige manier van werken is vaak 1 partij de ‘hoeder’ van informatie. Die zorg draagt voor de betrouwbaarheid van informatie. Dat kunnen bedrijven zijn. Vaak is dat ook de overheid. Blockchain levert een optie waarin die verantwoordelijkheid niet bij één partij ligt. Maar waarin betrouwbaarheid als een basis wordt ‘ingebouwd’ in toepassingen.

Daarmee wordt de rol van de overheid bij dit soort onderwerpen anders. Niet meer de ‘alwetende’ speler en ‘hoeder’ van de informatie. Maar steeds meer één van de spelers (in plaats van de bepalende speler)[4].

We moeten verder mensen
Blockchain is niet de enige ontwikkeling die van invloed is op de ontwikkeling van taken en rol van de overheid. Denk bijvoorbeeld ook aan Big Data. Of aan het gedachtengoed van de Omgevingswet waarin de overheid grenzen aangeeft waar binnen vrijheid bestaat. En waarin dus ook geen vergunningen e.d. nodig zijn.

Ik denk dat overheidsorganisaties de komende jaren sterk zullen veranderen. Steeds minder gericht op de structuur van de organisatie. En steeds meer op wat in samenwerking nodig is om de gewenste doelen te halen. Niet alleen intern. Ook steeds meer (en steeds bewuster) in externe netwerken. Om werkelijk bij te kunnen dragen aan wat de samen-leving nodig heeft als rol van de overheid.

Als Vitale Overheid werken en denken wij graag mee aan die transitie. We dragen bij aan haalbare en werkbare oplossingen. In onze opdrachten adviseren/begeleiden we organisaties in hun ontwikkeling. Niet door snelle grote reorganisaties. Maar juist door een ontwikkeling in te zetten waarbij samenwerken en samenhang centraal staan. En niet de structuur.

Wilco van Egmond
Ik ben trainer/adviseur/interimmer voor Vitale Overheid.
Met veel plezier werk ik samen met mensen binnen overheden, aan vraagstukken die gaan over samenwerking in het krachtenveld van samenleving, politiek, bestuur en ambtelijke organisatie.

Geïnteresseerd om verder te praten over de ontwikkeling van jouw organisatie?
Neem contact op via wilco@vitaleoverheid.nl of bel 06 – 50 26 61 75.

 

[1] Odyssey Blockchain en Artificial Intelligence Hackathon

[2] Een blockchain (Nederlands: blokketen) is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Dit kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn zoals die bij een reguliere bank mogelijk zijn, maar kan ook eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens bevatten. Het bijzondere aan de blockchain is dat dit mogelijk is zonder centrale autoriteit waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen (bron: Wikipedia) Voor een korte uitleg zie bijv. https://youtu.be/KeFRLRA_XzQ.

[3] Het team van de Fontys Hoogeschool werd trouwens 2de in hun Challenge: https://innovationorigins.com/nl/fontys-ict-op-tweede-plaats-bij-wereldvermaarde-odyssey-hackathon-in-groningen/.

[4] Voor meer informatie zie het recent uitgekomen rapport van de VNG: Blockchain Een praktische handleiding voor overheden; VNG Realisatie Rapport, april 2019

Wilco van Egmond

Wilco van Egmond

Wilco van Egmond is 30 jaar actief binnen de overheid. Als (interim) manager, trainer, adviseur en mentor. Met ingang van 2018 is hij gestart met Vitale Overheid. Vitale Overheid is een actieve en enthousiaste partner bij vernieuwing en ontwikkeling binnen overheden. Wij begeleiden trainings- en implementatietrajecten binnen overheidsorganisaties.

Ook verzorgen wij open-inschrijving opleidingstrajecten voor overheidsprofessionals.


Op de hoogte gehouden worden?

Op de hoogte gehouden worden?

Ontvang updates over nieuwe trainingen. Wij houden je op de hoogte van nieuwe data.

Naam

  • Ervaren en up-to-date
  • Laagdrempelig en deskundig
  • Praktijkgericht en praktisch
© Copyright Vitale Overheid 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen